UBND TP. Hà Nội vừa chuẩn y Điều chỉnh cục bộ quy hoạch ô 2-1 thuộc Quy hoạch Phân khu tỉnh thành GN, số trường hợp 1/5000 tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh.
Theo đó, về quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, theo Quy hoạch phân khu thành thị GN đã được ưng chuẩn, khu vực nghiên cứu điều chỉnh có khu vực khoảng 4,57 ha, gồm chức năng: đất chậu cây xanh đô thị (công viên, vườn hoa) và đất cơ quan, trường đào tạo. Nay, điều chỉnh phần đất cơ quan, trường đào tạo (khoảng 2,78 ha) sang công dụng đất công cùng tỉnh thành (diện tích đất cây cảnh thị thành không thay đổi). các chỉ tiêu quy hoạch hình dạng tuân thủ theo quy hoạch phân khu thành thị GN đã được chuẩn y (với đất công cùng đô thị: tầng cao công trình R 3 tầng, mật độ thi công tối đa là 30%). nhìn thêm: thiết kế cửa hàng thời trang diện tích nhỏ


Về diện tích hình dạng phong cảnh, tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng dùng đất; tuân thủ tiêu chuẩn bố trí chuyên ngành, quy chuẩn thi công nước ta và những nguyên tắc hiện hành đối với các công trình có tương tác. sơ đồ doanh nghiệp khoảng trống hình thức cảnh quan định hướng cho giải pháp công ty khu vực kiến trúc phong cảnh. Kế thừa hình thức, phong cảnh tỉnh thành, song song đảm bảo thích hợp với điều kiện, đặc điểm thiên nhiên của vùng. Trong thời đoạn lập dự án đầu tư lắp đặt, khi sắp đặt công trình cụ thể, cấu tạo mặt bằng, hình dạng các công trình lắp đặt sẽ được xác định cụ thể.

vấn đề điều chỉnh nhằm nghiên cứu cơ cấu trên gần như ô quy hoạch 2-1 thuộc Quy hoạch phân khu tỉnh thành GN; Đảm bảo khớp nối về hình dáng cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng khoa học và đảm bảo những chỉ tiêu quy hoạch mẫu mã ăn nhập với Quy hoạch phân khu đô thị GN, quy chuẩn thi công việt nam và các quy định tương tác.

UBND thị thành nhất thiết vấn đề điều chỉnh chức năng dùng đất không ảnh hưởng lớn đến định hướng quy hoạch tại khu vực. những nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh được giữ nguyên theo Quy hoạch phân khu thành phố GN tỷ lệ 1/5.000.Được biết, Quy hoạch phân khu đô thị GN có khoảng trống đất nghiên cứu khoảng 5.426 ha ở phía Bắc sông Hồng, thuộc 30 xã và thị trấn của 3 huyện Mê Linh, Gia Lâm và Đông Anh. Quy mô dân số đến năm 2030 vào khoảng 136.000 người và sẽ được nâng lên tối đa khoảng 163.000 người đến năm 2050. Có thể bạn quan tâm: thiết kế thi công cửa hàng quần áo

Phân khu có tính năng chính là cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước, thể dục thể thao, hỗ trợ cho các phân khu lân cận, lắp với mặt nước. chậu cây xanh sinh thái, công viên chuyên để lắp với tập huấn, chăm sóc năng lượng, công nghệ khoa học, nghiên cứu khoa học và nghỉ dưỡng.
 
© 2013. All Rights Reserved
Top